fbpx

Inkoopbeleid Zilveren Kruis is slecht voor kwaliteit van en toegang tot de wijkverpleging

Onlangs maakte Zilveren Kruis de uitkomsten bekend van het inkoopprogramma “Zorg in de Wijk”. Met dit inkoopprogramma wordt wijkverpleging ingekocht in de gemeenten Amsterdam, Almere, Hoogeveen-De Wolden en Hollandscheveld. BTN maakt zich grote zorgen over de impact van dit inkoopprogramma voor de kwaliteit, de samenwerking in de zorgketen, de keuzevrijheid van cliënten en de beschikbaarheid van wijkverpleging in deze gebieden. In eerdere pilots in o.a. Zwolle en Utrecht heeft Zilveren Kruis een scherpe selectie gemaakt van de gecontracteerde partijen. Dit programma pakte desastreus uit. Door de meerderheid van de in deze gebieden aanwezige zorgaanbieders uit te sluiten van een contract, ontstond er -tegen ieders wens in- een ongekende groei van ongecontracteerde partijen. De pilot is eerder dit jaar geëvalueerd. Uit de evaluatie bleek een grote ontevredenheid bij klanten, ziekenhuizen, de gemeente, huisartsen en de gecontracteerde zorgorganisaties zelf. Het Zorg in de Wijk”-programma is een aangepaste versie van de pilots in Utrecht en Zwolle. Een aantal problemen is door de aanpassingen ondervangen, maar de bezwaren die in Utrecht en Zwolle zichtbaar zijn geworden, blijven grotendeels bestaan. En door het aantal werkgebieden met het inkoopprogramma sterk uit te breiden, verwacht BTN dat de toegang, kwaliteit en keuzemogelijkheden voor cliënten snel zullen verslechteren. Wij constateren dat het grootste deel van de actieve zorgaanbieders uitgesloten wordt van een contract. Dit is een volstrekt onlogische keuze gezien de sterk groeiende behoefte aan mogelijkheden voor zorg thuis. Terwijl de brancheorganisaties en de bonden zich sterk maken voor behoud van een sterke en aantrekkelijke arbeidsmarkt in de ouderenzorg, ondermijnt het inkoopprogramma van Zilveren Kruis deze inspanningen juist. BTN roept Zilveren Kruis dan ook op om onmiddellijk te stoppen met... read more

Nieuwe Meerbode ZakenWijzer – Steun en Toeverlaat

Vandaag een mooi krantenartikel over Steun en Toeverlaat in de Nieuwe Meerbode Ronde Venen en ook in uitgave Uithoorn eo.                 Geschreven door: Andre Veenstra Fotografie: Marianne Bras Klik op link voor volledige uitgave Nieuwe Meerbode Ronde Venen: news_rv_dezeweek Klik op link voor volledige uitgave Nieuwe Meerbode Uithoorn eo.:... read more

Steun en Toeverlaat trots op Tini van Vliet

Nieuws, d.d. 26 april 2016 : Ronde Venen Tini van Vliet ontving vandaag in bijzijn van haar kinderen, vrienden en collega’s, uit handen van Burgemeester Divendal, een koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor haar vele vrijwilligersactiviteiten. Wij feliciteren hierbij dan ook Tini met haar koninklijke onderscheiding en wij zijn super trots dat zij bij ons werkt ! Proficiat Tini namens het hele team van Steun en Toeverlaat... read more

Veenhartkerk reikt boeket bloemen uit aan Steun en Toeverlaat

Namens de Veenhartkerk Mijdrecht wordt er iedere maand een boeket bloemen uitgereikt aan degene die iets speciaals doet voor de inwoners van de gemeente Ronde Venen. Vanmiddag werd er een boeket bloemen uitgereikt aan Marie-Jose van Hussen van de Stichting Steun en Toeverlaat.         Reactie Marie-Jose: Deze prachtige boeket bloemen heb ik in ontvangst genomen maar geldt voor het hele team van Steun en Toeverlaat. Erg bijzonder dat wij deze bloemen in ontvangst mogen nemen. Namens ons hele team, Bedankt Veenhartkerk in Mijdrecht en dit geeft ons nog meer vertrouwen en energie om ons goede werk verder door te zetten, we zijn er erg blij mee !... read more

Tillift – Goed gebruik

Een tillift is een noodzakelijk hulpmiddel voor de verplaatsing van een zorgvrager die in beperkte mate of niet in staat is om zelfstandig een transfer te maken. Het inzetten van een tillift is bedoeld om lichamelijke overbelasting van de verzorgende te voorkomen.  Ook Steun en Toeverlaat weet hoe hiermee om te gaan !              ... read more

Neem contact op met, Steun en Toeverlaat

Steun en Toeverlaat is opgericht voor iedereen die tijdelijk of voor een langere periode extra verzorging, hulp en/of aandacht kan gebruiken. S-e-t is een ideaal platvorm welke in stichtingsvorm de juiste zorggever verbind aan de zorgvrager. Oprichtster Marie-Jose van Hussen constateerde als ondernemer en vrijwilliger in de gezondheidszorg dat er binnen de huidige zorgverlening weinig ruimte is voor de persoonlijke wensen en behoefte van zorgvragers. Veelal worden zorggevers ingezet op een specifieke zorgtaak, hierbij wordt taakgericht gewerkt waardoor achterliggende praktische en psychische problemen niet altijd helder worden met als gevolg dat er geen oplossing wordt aangedragen om iemands leven plezieriger te laten verlopen. S-e-t koppelt mensen aan mensen en niet enkel een zorgvraag aan een zorggever. S-e-t begrijpt dat hulpvragen niet altijd makkelijk is voor veel mensen. Hulp bij het schoonhouden van je huis, medische hulp en of gewoon een maatje om mee te wandelen en te praten….S-e-t koppelt de juiste mensen en bereikt daarmee een zorgvuldige invulling van de zorgvraag. S-e-t maakt afhankelijk van de hulpvraag gebruik van haar netwerk professionele zorgverleners, er wordt dus een vergoeding gevraagd voor de geboden hulp maar altijd op basis van mensen en niet op basis van taken. Steun en Toeverlaat kunt U inschakelen voor oa. de volgende hulpvragen: Hulp bij het huishouden Wandeling, theaterbezoek,een praatje Begeleiding en vervoer naar afspraak Slaapwacht Ondersteuning bij ziekte en overlijden partner Persoonlijke verzorging Ziekenhuisbezoek Voorkomen van eenzaamheid bij ouderen Medische zorg Bereiden en samen nuttigen maaltijd Ontlasten mantelzorger 24 uurszorg Publicatie: Witte weekblad, Nieuwe... read more

’50-plusser aan werk helpen’

Mijdrechtse richt zorgbedrijf Steun en Toeverlaat op ! De Mijdrechtse Marie-Jose van Hussen heeft zorgbedrijf Steun en Toeverlaat opgericht waarmee zij mensen op allerlei fronten van dienst kan zijn. Van verpleegkundige handelingen tot schoonmaakwerkzaamheden: niets is haar te gek. Van Hussen: ‘Hiermee kan ik de mantelzorger ontlasten en probeer ik oudere, werkloze professionals weer aan het werk te helpen’. Bekijk hier het artikel: Ronde Vener weekblad  ... read more

Steun en Toeverlaat helpt mensen echt uit de brand!

U kent allemaal wel de situatie dat iemand dringend behoefte heeft aan een extra beetje aandacht. We noemen dat voor “Zorg”een beladen woord. Het is voor mensen die om wat voor reden dan ook even niet alle taken kunnen uitvoeren die van ze worden verwacht. Taken die ze bij de les houden,grip laten houden op de samenleving, kortom zo gewoon mogelijk als mens te kunnen functioneren. In De Ronde Venen is een initiatief tot stand gekomen dat “Steun en Toeverlaat” zorg gaat bieden aan hen die dat even of zelfs langer nodig hebben. Initiatiefneemster is Marie José van Hussen. “Sinds ik zelf zonder baan zit, solliciteer ik met de regelmaat van de klok en word vervolgens geconfronteerd met de ene na de andere afwijzing. Niet dat ik skills tekort kom, zeker niet. Het is mijn leefijd die me parten speelt. Ik ben pas midden veertig, maar het zijn toch de jongeren die betere kansen lijken te hebben. Toen ik hierover met een kennis sprak ontstond het idee een soort organisatie op te zetten die enerzijds kansen biedt aan mensen die staan te popelen een plek op de arbeidsmarkt in te nemen en anderzijds mensen die behoefte hebben aan gezelschap, steun bij bepaalde werkzaamheden of gewoon eens lekker willen winkelen of naar het theater gaan.” Marie Jose: “We zijn aan de slag gegaan om te beoordelen of het plan kans van slagen heeft. Ik werk bijvoorbeeld zelf als vrijwilliger bij het Hospitium en vond daar een luisterend en enthousiast oor. Niet alleen de zieke mens is daar in beeld, maar ook de rest van de gezinsleden die ineens een moeder... read more